Kliendilood

Töötajate aktiivsuse ja kaasatuse pikaajaline võti

Üks keskseid küsimusi, mida meie käest sageli küsitakse, on see, et kas füüsilist aktiivsust ja töötajate kaasatust on YuMuuvi platvormi abil võimalik ka pikaajaliselt edendada. Lihtne vastust on jah, loomulikult. Tõestuseks ja selgituseks olemegi analüüsinud oma klientide statistikat ning toonud teieni olulisemad leiud ja korduvad mustrid.

Kuidas kõndida ennast aktiivsusväljakutse eesotsa?

Lisaks sisemisele motivatsioonile vajame tihti ka välist utsitamist. Liikumisega seoses on välisteks motivaatoriteks tavaliselt auhinnad ja eeskujud. Just seetõttu tutvustame täna Tanelit – meest, kellelt kolleegid uurivad kuidas ta ikka need sammud tehtud saab ja mis see võluvalem on. Aga mis see valem siis on?
3 min

Kuidas automootori asemel kondimootor tööle panna?

Meie ümber on alati inimesi, kes innustavad ja motiveerivad meid ühes või teises eluvaldkonnas. Yumuuvis näeme selliseid eeskujusid palju ja eriti neid, kes torkavad silma olles keskmisest aktiivsemad. Täna toome kardinate vahelt välja ühe sellise YuMuuveri, kellel iga kuu lõpus on aktiivsus üle 100% ja sammudest puudu ei tule. Kes paistab kohe kaugele silma ja kellest lausa õhkub teiste innustamist.