Töötajate heaolu

2022 - Töökoha terviseedenduse 10 trendi

Nüüdseks oleme me sisenenud globaalse pandeemia kolmandasse aastasse. Ühest küljest on saanud juba ühiskonnas elu viirusega harjumuspäraseks, teisalt oleme õppinud aga ka pidevalt olukorda ümber hindama ning vajadusel kiireid muutusi ellu viima. Tasapisi hakkame aga mõistma, millised on selle pandeemia pikaajalised ning kestvad mõjud.

Kuidas tõsta töötajate pühendumust

Töötaja rahulolu ning pühendumus tööl on õnneliku ning hästitoimiva töökeskkonna alustalaks. Pühendunud ja rahulolev töötaja motiveerib ka teisi enda ümber ning aitab tõsta ettevõtte mainet tööandjana. Hoolimata sellest tunnevad paljud töötajad siiski, et pole kaasatud otsuste tegemisse, nende arvamust ei võeta kuulda või nende tööd ei väärtustata. Selline töökultuur võib viia töötajate läbipõlemiseni ning soodustada pidevat vajadust uue tööjõu järele.

Liikuvad koosolekud

Mis oleks, kui ma ütleksin sulle, et sa võid suurema vaevata oma tiimiga mõtteliselt jala vertikaalselt läbi Eesti kõndida? Ehk tundub see mõte sulle natukene utoopiline? Reaalsus on aga see, et just täpselt sellise tulemuseni sa aasta jooksul jõuad, kui pea igal tööpäeval umbes 15 minutilise tiimikoosolek istumise asemel jalutamisega asendad.

Töötajate aktiivsuse ja kaasatuse pikaajaline võti

Üks keskseid küsimusi, mida meie käest sageli küsitakse, on see, et kas füüsilist aktiivsust ja töötajate kaasatust on YuMuuvi platvormi abil võimalik ka pikaajaliselt edendada. Lihtne vastust on jah, loomulikult. Tõestuseks ja selgituseks olemegi analüüsinud oma klientide statistikat ning toonud teieni olulisemad leiud ja korduvad mustrid.