Wellness trends 2022

2022 - Töökoha terviseedenduse 10 trendi

Nüüdseks oleme me sisenenud globaalse pandeemia kolmandasse aastasse. Ühest küljest on saanud juba ühiskonnas elu viirusega harjumuspäraseks, teisalt oleme õppinud aga ka pidevalt olukorda ümber hindama ning vajadusel kiireid muutusi ellu viima. Tasapisi hakkame aga mõistma, millised on selle pandeemia pikaajalised ning kestvad mõjud. Kuna tegemist on olnud siiski tervise valdkonnast lähtuva väljakutsega, siis võib väita, et just tervisedenduse ja ka terviseennetuse valdkonnas on mitmed muutused tulnud selleks, et jääda. Järgnevalt on kirja pandud mõned kokkuvõtvad mõtted, mis kirjeldavad silma jäänud trende, mis puudutavad käesoleva 2022. aasta suundumusi töökoha heaolu ning töötervishoiu sektoris.

1. Keskendumine vaimsele tervisele

Ühest küljest on see nii loogiline, et vaevalt väärib isegi esile toomist. Pandeemia on paljastanud vaieldamatult kasvavaid probleeme inimeste vaimses tervises. Teisalt on oht, et vaimsest tervisest saab lihtsalt üks buzzword ning reaalselt on väga vähe keskendumist lahendustele, mis päriselt ka mingit muutust toovad. Vaimse tervise puhul on oluline näha inimese puhul holistilist vaadet. Isegi kui tundub tööandja töökorraldus tervise tagamiseks on täiuslik, siis ei pruugi see tähendada, et töötaja vaimne tervis on harmoonilises tasakaalus. Seda võivad mõjutavad paljud teised tegurid. Just see on ka põhjus, miks tööandja ei saa ega tohi arvata, et tema on ainus supervõimetega maailmaparandaja. Siiski on tööandjal võimalus oma panus anda ning positiivset muutust tuua. Mitmed ettevõtted pakuvad mindfulness koolitusi ja tunde, mõned püüavad maandada töökoormust ja viia sisse laiemaid organisatsioonikultuuri muutusi. Käesoleva aasta kõige populaarsem meede on kindlasti erinevate haridus- ja töötajate abiprogrammide kasutamine, mis aitab kaasa just pikaajalise ja kestva lahenduse loomisel. Detailsema huvi korral, loe lisaks mõningaid mõtteid, mida oma varasemas blogipostituses vaimse tervise kohta kirjutasime.

2. Tagasiandvad algatused

Ükskõik milline olukord parasjagu maailmas või inimeste endi eludes valitseb, on meie kõigi sees peidus soov olla osa algatustest, millel on positiivne mõju meid ümbritsevale. Ettevõtete puhul oleme märganud soovi teha tagasiandvaid algatusi, mille käigus töötaja panus väärindatakse heateoks ühiskonna jaoks. See on kaasava panustamise kultuur, mis aina enam liigub kaugemale ideest, et ettevõtte heategevus lähtub vaid pelgalt suure tšeki kirjutamisest mõnele organisatsioonile. Teatud mõttes võib väita, et just teistele keskendumine toob tervislikuma ja rõõmsama vaate ka enda isiklikule elule ja tervisele. Töötajad tahavad, et nende tegevusel oleks tähendus ja väärtus ka väljaspool konkreetset ametit. Selleks sobib hästi väljakutse YuMuuvi platvormil, mille käigus näiteks ühiselt põletatud kalorid konverteeritakse samas mahus annetatavaks toiduks Toidupangale. See on aga üks näide paljudest võimalustest. Kui sa soovid näiteks YuMuuvi tiim aitaks sul üles seadistada mõnda sellist väljakutset oma töötajatele, mille kaudu saaksite teha ka head ühiskonnale, siis broneeri kohtumine sellel lingil.

3. Ülevaade töötajate tervisest läbi tagasisidestamise

Harva kohtaksid sa ettevõtteid, kes ütlevad, et neile pole nende töötajate tervis oluline. Vastupidi, see on üks selge jätkusuutliku ja terve kultuuri tunnus. Küll aga selgus meie küsitluses ettevõtetega, et sageli puudub neil selge visioon, kuidas seda mõõta ja hinnata. Üks trendis tõusev võimalus oma töötajate tervise kohta infot saada on nende järjepidev tagasisidestamine. Seda mitte lihtsalt ettevõtte kultuuri kontekstis, vaid ka selle osas, milline töötajate heaolu hinnang tema enda tervisele. Võtmetunnus edukate ettevõtete puhul on aga see, et töötajate vastused seotakse ära omakorda objektiivsete andmetega (huvi korral loe rohkem siit, kuidas YuMuuv teeb seda füüsilise aktiivsuse puhul). Nii tekib mõju ja väärtus kvalitatiivse kui kvantitatiivse andmestiku sümbioosist. Me elame ajastul, kus isegi heade ettevõtete tööjõu voolavus on kõrgenenud pelgalt kiiresti muutuva maailma kontekstis. Selle asemel, et leppida juba eos madalama latiga pikaajalise tervisedenduse valdkonnas, on oluline mõelda, milline on see narratiiv, mille ettevõte töötajale jätab ning mida töötaja ise ettevõtte tervisest edasi räägib. Praktilised sammud kuidas aga saad hoida head kultuuri üleval, on mõtestada tagasisidet ning teha seda järjepidevalt. Teades, et töötajad saavad tagasisides osaleda nii, et ka selle tulemus selgelt digitaliseeritakse ja visualiseeritakse, annab suurema motivatsiooni tööaja jaoks asjad pidevalt enda jaoks selgeks mõelda ja eesmärgistada.

4. Live rühmatreeningute asendumine

On teada, et erinevad covid-reeglid on pannud jõusaale nendega vaevaliselt sammu pidama. Kohapealsed rühmatrennid, olgu siis saalides või mõningate ettevõtete puhul töökohale tellitud, on selges langustrendis kõikjal maailmas. Paar aastat väldanud pandeemia on püsivamalt inimeste harjumusi mõjutanud ning selle aja jooksul, kui virtuaalsete treeningute tippu on tõusnud Peloton ja Apple Fitness+, on video vahendusel treeningud aina selgemas ja kasvamas trendis. Just seda tasub silmas pidada ka tööandjal oma heaolu pakette koostades. Kui inimeste harjumused on muutnud digitaliseerumise suunal, siis tuleb mõelda, kuidas neid trende jätkusuutlikult võimestada. See tagab pikas plaanis edu töökoha tervisedenduses.

5. Jõusaalide trend “hotellidest külaliskorteriteks”

Ühest küljest võiks mõelda, et kui nii selgelt on video keskkond tõusev trend, siis võib-olla üldse kaob vajadus jõusaalide järgi? Pigem on aga näha, et trendid muutuvad selles suunas, kus inimesed tahavad 24/7 saada soodsalt aga hästi varustatud ruumile ilma üleliigse teeninduse ja kokkupuuteta. Keskkonna vahetus on siiski oluline ja teatud varustuse olemasolu hädavajalik tõsisemale treenijale (hoolimata kui hea keskkond sul kodus on). Ettevõtete puhul võib sellest saada suur kokkuhoid, kus seni jõusaalide põhitasudele kompenseeritud summad saavad osaliselt kaetud potentsiaalselt teiste tervisedenduse tegevustega.

6. Tervise digitaliseerimine läbi telemeditsiini võidukäigu

Kui midagi üldse, siis see aasta on pannud inimesed huvi tundma oma tervise ja heaolu vastu rohkem kui kunagi varem. Senisest tihedad kokkupuuted arstidega ja meedias rohkem sõna saanud tervishoiuasutused on olulised mõjutajad. Samas kõige enam on barjääre ületanud just telemeditsiini kaudu kiire abi ja konsultatsioonid. Aina enam seotakse seda võimalust sisse ka erinevatesse teistesse paketidesse, mida pakutakse muude teenustega kaasa. Spetsialist, kes on mõne kliki ja kõne kaugusel, näib heaks võimaluseks, et oma terviseküsimustes selgust tuua. Samas isegi kui see on näiliselt tasuta/odav teenus, võib kohati see hüve ettevõtte jaoks olla kulukam kui esialgu välja paistab. Siiski näitavad uuringud, et kõikvõimalik ennetustegevus meditsiiniprofessionaalide käe alla tasub ennast pikas plaanis igal juhul ära.

7. Tervislikud ja tähendusrikkad suhted

Hübriid ajastu töökultuur on enamasti möödapääsmatu paljudes ettevõtetes. Samas on oluline tajuda, et kuna inimeste füüsiline kokkupuude on selgelt vähenemas, on inimeste ootused sellele vähesele koosveedetavale ajale veelgi kasvanud. Kõik, mida saab viia online, on sageli ka viidud, kuid samas kui juba füüsiliselt kokku tullakse, ei ole soov teha asju, mida saaks ka teisiti. Rõhk peaks minema tugevalt suhete ehitamisel ning loovusel. See tähendab, et tuleb veel enam hästi planeerida tegevusi, mida üheskoos tehakse, soovitavalt kasutada selleks tervist elavdavaid keskkondi.

8. Tähelepanelikum une hügieen

Une teema on mõnes mõttes kujunenud käesoleval aastal täiesti eraldiseisvalt esile tulevaks teemaks. Ühest küljest on targemad seadmeid, mis toovad meile rohkem andmeid kui kunagi varem. Teisalt oleme näinud ka seda, et põhjalikum analüüs unekvaliteedi mõju osas töötaja tervisele ja produktiivsusele võib olla meeletu. Euroopas on tööandjad pigem olnud äraootaval seisukohal, tahtmata liigselt sekkuda töötaja eraellu, kuid näiteks Aasias oli tavaks premeerida piisavalt hästi välja maganud töötajaid hüvedega juba enne pandeemia algust. Info loob igal juhul eeldused muutuseks ning seda on hetkel rohkem kui kunagi varem. Kas antud algatused on edukad, saame näha juba üsna pea.

9. Stressi maandamine

Stress on ühest küljest normaalne elu osa, mis meid ka sageli arendab. Küll aga ebaterveks muutub olukord siis, kui meil pole meetodeid, kuidas stressi tervislikult maandada. Tööandja jaoks on täiuslik olukord siis, kui iga töötaja oskab vastata küsimusele, millised on tema 3 tegevust, mida ta igapäevaelus rakendada saab ning mis maandavad selgelt tema stressi. See annab eelduse neid tegevusi soodustada. Kellegi jaoks on see meditatsioon, kelle jaoks õues liikumine, kes leiab aga, et kvaliteetse toidu valmistamine. Mis iganes see ka poleks, tööandja võiks julgustada töötajat antud kujul tervislikult stressi maandama, samal ajal pakkudes selleks veel uusi alternatiive. Vastasel juhul stress koguneb ning maandub mujal ebatervel kujul. Kokkuvõttes on stress siiski loomulik ja hea, kuid peame õppima seda maha laadima nii, et me kõik oleksime jätkusuutlikud oma tervise hoidmisel.

10. Harjumuste jälgimisest saavad sõpruskondade väljakutsed

Selge on see, et sotsiaalne motivatsioon on jätkusuutlikum kui hetkeline emotsioon, sest suhted on püsivad (loe rohkem selle kohta, mida kirjutasime antud teemal siia blogisse). Inimesed, kes tahavad oma harjumusi juurutada teevad seda palju tõenäolisemalt siis, kui nad on ka kellegi teise ees vastutavad. Aafrika vanasõna ütleb, et kui tahad minna kiiresti, mine üksi aga kui tahad minna kaugele, siis mine koos. See on tõsi ka trendide hulgas, mida väljakutsed sõpruskondade vahel suunavad. YuMuuv on selles vallas teinud tööd viimased 3 aastat pea iga päev, et võiksime luua keskkonna, mis annab kõigile võimaluse olla kultuurimuutuse algatajad. Ettevõtted, kes seda võimalust kasutavad, saadav tervisedenduses selge edu. Kui sa soovid näiteks YuMuuvi tiim aitaks sind üles seadistada mõnda sellist väljakutset oma töötajatele, mille kaudu saaksite koos liikuda, siis broneeri kohtumine sellel lingil.

Kokkuvõtteks on võimatu prognoosida detailselt ette, mida terve 2022 aasta meile toob. Samas võib selgelt öelda, et teatud trendid on välja joonistanud ning neid edendades püsib ettevõte oma parimate hulgas. Ole osa tulevikuliikumisest ja püsime koos terved!

Jaga