No cheating culture

Kuidas luua kultuur, kus keegi väljakutsetes ei peta?

Heaoluväljakutsete korraldamine on suurepärane viis kujundada tervislikke harjumusi ning motiveerida töötajaid enda tervise eest hoolitsema. On aga üks probleem, mis sageli väljakutsete korraldamise juures ette võib tuleb. Selleks on petmine, mis võib kahjustada väljakutsete terviklikkust ning vähendada nende tõhusust. Olgu selleks siis vaikselt mõne kilomeetri juurde lisamine, kaalunumbri kohta valetamine või mõni muu viis, mille abil püütakse süsteemi petta. 

Tööandjad peavad astuma ennetavaid samme, et luua väljakutsetes aus kultuur, et suurendada programmi mõju töötajate tervisele ja heaolule. Aga kuidas siis luua kultuur, kus keegi ei peta? Siin on mõned näpunäited, mis võivad abiks olla.

Ainus, keda sa tegelikult petad, on iseennast!

Kui rääkida väljakutsetest, siis petmine mitte ainult ei õõnesta väljakutse eesmärki, vaid seab ohtu ka kasutaja enda terviklikkuse. Selles kontekstis peab paika ütlus "ainuke, keda sa tegelikult petad, on iseennast". Petmine võib anda ajutise eelise, kuid lõppkokkuvõttes takistab see kasutajal väljakutsest täit kasu saamast.

Miks neid väljakutseid korraldatakse? Selleks, et parandada inimeste tervist ja heaolu. Kõik peaksid seda tegema enda tervise ja heaolu nimel, mitte selleks, et kellelegi teisele midagi näidata või tõestada. Kumb on parem lahendus? Kas olla võimalikult aktiivne ja panustada enda tervisesse ja heaolusse, et saada sisukamat ja täisväärtuslikumat kogemust või lihtsalt näidata kellelegi suurepäraseid tulemusi ilma tegelikult midagi ette võtmata ning enda keha ja tervise eest hoolitsemata. Valik on inimese enda kätes.

Muutke väljakutse rohkem isikliku arengu põhiseks kui võistluseks. 

Üks põhjuseid, miks inimesed väljakutsetes petavad, on see, et nad tunnevad survet iga hinna eest "võita". Selle surve vähendamiseks võiks väljakutsete fookuse suunata rohkem isiklikule arengule ja enda tervise edendamisele, kui konkurentsile. Rõhutage, et väljakutse eesmärk on luua tervislikke harjumusi ning enda vaimse ja füüsilise tervise eest rohkem hoolitseda ning kõik, kes osalevad, on võitjad, olenemata sellest, kes saavutab esikoha.

Isikliku arengu ja sisemise motivatsiooni edendamine võib olla tõhus viis väljakutsete osaluse ja kaasatuse suurendamiseks. Töötajad, kes on motiveeritud isiklikust arengust, osalevad suurema tõenäosusega väljakutsetes ja jätkavad tervislikke harjumusi ka pärast väljakutse lõppu. See viitab sellele, et isikliku arengu rõhutamine võib luua jätkusuutlikuma heaolukultuuri, mis seab esikohale tervislikud harjumused ja isikliku heaolu, mitte iga hinna eest võitmise.

Image
growth

Määrake selged reeglid ja juhised

Selged reeglid ja juhised võivad petmist ära hoida, luues võrdsed võimalused. Kindlasti kehtestage selged osalemise kriteeriumid ja määratlege, mis on väljakutses lubatud ja mis mitte. Näiteks kui korraldate sammuväljakutset, võiksite täpsustada, mis tüüpi tegevused arvesse lähevad, kuidas sammude arvu jälgitakse ning mis juhtub, kui keegi petmisega vahele jääb.

Julgustage võtma vastutust ja olema läbipaistev

Veel üks võimalus petmist vältida on töötajate julgustamine võtta vastutus ning olema läbipaistev. Ühest läbi viidud uuringust selgus, et töötajad hindavad ja soovivad, et nende ettevõte oleks läbipaistev. Tänapäeval hindavad töötajad töökohti, mis võimaldavad avatud suhtlus- ja koostöökultuuri. Seetõttu on ka ettevõtte üldise edu juures oluline sellele tähelepanu pöörata. Pakkuge osalejatele võimalust enda arengut avalikult jälgida, et kõik näeksid, kuidas kellelgi läheb. See võib aidata luua kogukonna- ja toetuse tunnet ning raskendada inimestel petmist ilma vahele jäämiseta.

Pakkuge auhindu, mis toetavad tervislikke harjumusi

Auhinnad võivad olla suurepärane viis motiveerida inimesi väljakutsetes osalema, kuid need peaksid toetama ka tervislikke harjumusi ning selle asemel, et premeerida ainult parima tulemuse saavutajat või top3 osalejat, võiks auhinna saada kõik, kes väljakutse eesmärgi täitsid. Miks mitte pakkuda auhinnaks mõnusat massaaži külastust või hoopis tervislikke vahepalasid kontori puhkeruumis. Kui vajate ideid, oleme jaganud toredaid kingiideid, mida saate väljakutsetes kasutada, et premeerida head sooritust.

Image
Gift

Tähistage õnnestumisi ja jagage positiivset tagasisidet

Tähistage edu ja jagage positiivset tagasisidet, et luua kultuur, kus üksteist julgustatake ja toetatakse. Tunnustage ja premeerige neid, kes saavutavad edu oma eesmärkide täitmise suunas ning julgustage teisi tegema sama. See võib aidata luua positiivse ja toetava õhkkonna, kus petmise tõenäosus on väiksem.

Koolitage ja harige töötajaid

Töötajate harimine ja koolitamine väljakutse olemusest ja tähtsusest võib petmise ärahoidmisel palju aidata. Korraldage seminare või töötubasid, kus arutlete väljakutse eesmärkide ja positiivsete tulemuste üle ning jagate eeliseid, mis ausalt väljakutses osalemisega kaasas käivad. Tõstke esile, kuidas petmine võib mõjutada töökultuuri ja kuidas see võib luua kolleegide seas negatiivseid hoiakuid.

Muutke väljakutse lõbusaks ja kaasahaaravaks

Inimesed osalevad tõenäolisemalt väljakutsetes, kui need on lõbusad ja kaasahaaravad. Veenduge, et väljakutse tegevused ja eesmärgid oleksid kõigile töötajatele huvitavad ja sobilikud. Ühendage omavahel meeskonnategevused ja sõbralikud võistlused, et hoida kõiki motiveeritud ja kaasatud. Kui töötajad tunnevad end põnevil ja motiveerituna, on neil väiksem tõenäosus petta. YuMuuvis saad luua Custom väljakutseid, kus võimalused on piiramatud ning kus saad luua väljakutseid tegevustele, mis meeldiksid Teie ettevõtte töötajatele ning paneksid neil silma särama.

Hea viis töötajate kaasamiseks on luua väljakutseid püsivuse eesmärgiga, mis aitab luua kasutajates häid ja tervist toetavaid harjumusi. Tähtis pole see, mida suudad lühikese aja jooksul saavutada, vaid see, et tegevus oleks järjepidev. Just nii saavutame parimaid tulemusi. Selle asemel, et korraldada näiteks kogusumma eesmärgiga distantsi väljakutset, pange paika väljakutse, kus keskendutakse järjepidevusele ja kus kasutaja peab kindla arvu päevade jooksul eesmärgi täitma.

Image
fun

Edendage usalduskultuuri

Usalduskultuuri edendamine töökohal võib aidata ära hoida petmist väljakutsetes. Usalduse suurendamine kolleegide vahel võib hõlbustada töötajate omavahelist suhtlust ning enda edusammude ausat väljendamist. Julgustage töötajaid jagama oma kogemusi, õnnestumisi ja ka ebaõnnestumis. Kui töötajad tunnevad, et saavad üksteist usaldada, osalevad nad suurema tõenäosusega väljakutses ausalt.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et väljakutsete toimimise edu tagamiseks on oluline luua kultuur, kus keegi ei peta väljakutsetes. Keskendudes isiklikule arengule, kehtestades selged reeglid ja juhised, julgustades võtma vastutust ning olema läbipaistev, pakkudes läbimõelduid auhindu, tähistades edu, koolitades ja harides töötajaid, muutes väljakutsed lõbusaks ja kaasahaaravaks ning edendades usalduskultuuri, saate luua töökoha kultuuri, mis seab esikohale heaolu ja julgustab kõiki töötajaid väljakutsetes ausalt osalema.

 

Sildid
Jaga