Väljakutsed

Erinevus YuMuuvi aktiivsusväljakutsete vahel

Kui hakkad looma aktiivsusväljakutset esimest korda, võib olla päris kirju see pilt silme ees. Valikuid on palju, kuid mis on nende erinevus? Selgitame selle kohe välja.

Selgituseks kohe alguses, et personaalses vaates näeb kasutaja oma aktiivsusandmeid olenemata väljakutse tüübist või olemasolust alati ühesuguselt. 

Rakenduses  on fikseeritud päevaste sammude esmärk (12 000 sammu päevas), põletatud kalorite arv (personaalne eesmärk igale kasutajale  vastavalt tema soole, vanusele, pikkusele ja kaalule) ning intensiivsusminutite arv (20 minutit päevas keskmine pulss vähemalt 65% kasutaja max pulsist).

jumping people

Sammuväljakutse

Kõige klassikalisem väljakutse – sammuväljakutse. Sammuväljakutses lähevad arvesse ainult sammud. Selles väljakutses osalemiseks ei pea kasutajal olema aktiivsusmonitori või nutikella, piisab kui on nutitelefon, mille terviserakendus (Apple Health, Google Fit, vms) loeb samme. 

Sammuväljakutse loomisel saate ise paika panna eesmärgi – mitu sammu päevas võiksid teie töötajad teha? Luues selle väljakutse, näevad kõik teie ettevõtte koodiga liitunud kasutajad edetabelis teiste summeeritud samme väljakutse perioodil. Igapäevaseid samme näeb vaid iga kasutaja ise. 

Lisaks saab sammuväljakutset luua ka püsivuse või kollektiivse väljakutsena. Kui on selle kohta küsimusi, keri alla peatükini “Püsivuse eesmärk” või “Kollektiivne eesmärk”.

step challenge

Aktiivsusindeks

Aktiivsusindeksi väljakutse on kõige põhjalikum ning hõlmab endas kõiki YuMuuvis mõõdetavaid parameetreid – samme, kaloreid ja intensiivsusminuteid. Selle väljakutse loomise eelduseks võiks olla võimalikult suur % aktiivsusmonitoride või nutikellade kandjaid teie töötajate seas (põhjusel, et intensiivsusminuteid loetakse pulsilt).

Nimelt aktiivsusindeksi väljakutses on teistele osalejatele edetabelis näha iga osaleja summeeritud sammud, kalorid ja minutid väljakutse perioodi jooksul, mis moodustavad kokku aktiivsuse protsendi. 

Igal parameetril on võrdne osa protsendist ehk kui kasutaja ei kasuta aktiivsusmonitori või nutikella, jääb intensiivsusminutite % nulli. See  aga tõmbab alla üleüldist protsenti. 

Aktiivsusindeksi väljakutses (kui selle eesmärk on 100%) peab kasutaja iga päeva kohta kuus täitma fikseeritud päevaste sammude esmärgi (12 000 sammu päevas), põletama oma kalorite arvu (personaalne eesmärk igale kasutajale  vastavalt tema soole, vanusele, pikkusele ja kaalule) ning täitma intensiivsusminutite arvu (20 minutit päevas keskmine pulss vähemalt 65% kasutaja max pulsist).

Väljakutset saab ka luua ka teiste eesmärgi protsentidega (nt 75%) ning sel juhul  peab kasutaja täitma vaid 75% fikseeritud päevased eesmärgid. Küll aga on sel juhul kõik parameetrid 75% eesmärgiga, eraldi parameetrite % muuta ei saa.

Lisaks saab seda väljakutset luua ka püsivuse väljakutsena. Kui on selle kohta küsimusi, keri alla peatükini “Püsivuse eesmärk”.

company activity challenge

Intensiivsusminutite väljakutse

Intensiivsusminutite väljakutses lähevad arvesse ainult minutid. Selles väljakutses osalemiseks on vajalik aktiivsusmonitor või nutikell, mis mõõdab pulssi. Ilma pulssi mõõtva seadmeta ei teki väljakutsesse andmeid.

Iga kord kui kasutaja keskmine pulss minuti jooksul on vähemalt 65% tema max pulsist (saab arvutada valemiga 220-kasutaja vanus ning sellest siis 65%) tekib intensiivsusminut.

Kuigi fikseeritud minutite päevane eesmärk rakenduses on 20, siis väljakutset saab luua ka muu eesmärgiga. Intensiivsusminutite väljakutset saab luua kas püsivuse või kollektiivse väljakutsena. Kui on selle kohta küsimusi, keri alla peatükini “Püsivuse eesmärk” või “Kollektiivne eesmärk”.

1

Kaloriväljakutse

Kaloriväljakutse on sarnane intensiivsusminutite väljakutsega, kuid seda saab luua vaid kollektiivse eesmärgina. Kuna kalorite personaalsed eesmärgid igale kasutajale  vastavalt tema soole, vanusele, pikkusele ja kaalule on väga erinevad, ei saa seda luua personaalse väljakutsena.

Selles väljakutses ei ole vajalik ka aktiivsusmonitoride või nutikellade olemasolu kasutajatel.

Running people

Manuaalsed väljakutsed (käsitsi sisestamine)

Et YuMuuv ei oleks vaid liikumisrakendus, vaid üleüldist heaolu soodustav platvorm, oleme loonud manuaalsed väljakutsed. Nendes väljakutsetes ei ole oluline, et kasutaja omaks aktiivsusmonitori või nutikella. Isegi telefoni olemasolu pole oluline kui arvuti käepärast on! 

Manuaalset väljakutset saad luua nii vee joomise, mediteerimise, rattasõidu, une ja paljude muude tegevuste peale. Nimekiri on pikk. 

Lisaks saab seda väljakutset luua ka püsivuse väljakutsena. Kui on selle kohta küsimusi, keri alla peatükini “Püsivuse eesmärk”.

yoga challenge

Custom väljakutse

Kui aga manuaalsetest väljakutsetest jääb väheks ja tahaksid luua mingi väga erilise väljakutse, siis CUSTOM variant on just sulle! Süsteem toimib samamoodi nagu eelpool mainitud manuaalsete väljakutsete puhul. 

Nendes väljakutsetes ei ole oluline, et kasutaja omaks aktiivsusmonitori või nutikella. Isegi telefoni olemasolu pole oluline kui arvuti käepärast on! 

Väljakutse võid luua näitks lugemise, kokkamise või kasvõi uste paugutamise peale. Lisaks saab seda väljakutset luua ka püsivuse väljakutsena. Kui on selle kohta küsimusi, keri alla peatükini “Püsivuse eesmärk”.

company fitness challenge

Kogusumma eesmärk

Lisaks erinevatele väljakutsetele, saab paljusid neist luua ka erineval viisil. Esimene neist on kogusumma eesmärk. See on neist kolmest kõige klassikalisem.

See on personaalne eesmärgi vorm ehk iga osaleja on väljakutses enda eest väljas. Väljakutse püstitatud eesmärk on vaja igal osalejal täita oma aktiivsusega. Kasutaja ei pea täitma iga päevaselt eesmärki (näiteks kui 30-päevase kuu eesmärk on teha 300 000 sammu, ei pea kasutaja tegema iga päev 10 000 sammu), vaid oluline on,et väljakutse lõpuks eesmärk täidetakse. 

activity challenge

Püsivuse eesmärk

Püsivuse eesmärk on loodud eesmärgiga tekitada kasutajas harjumust regullaarselt väljakutse valdkonnaga tegeleda. Selle väljakutse ülesanne on etteantud arvul päevadel eesmärk täita. Ühe päeva tegevusi teistele üle kanda ei saa.

Näiteks kui eesmärgiks on lugeda 10 lehekülge raamatut 16l päeval 30st, siis oluline on 16l päeval lugeda vähemalt 10 lehekülge. Arvesse ei lähe kui kasutaja loeb täna 5 ja homme 5. 

Püsivuse eesmärki saab custom väljakutses luua aga kahte moodi – lihtsamat, aga ka kogustega. Kogustega väljakutse on ülal kirjeldatud väljakutse – admin seab  numbrilise eesmärgi ja kasutajad peavad seda täitma.

Lihtsam variant on aga kui soovite luua väljakutse, millega soovite kasutajaid   lihtsalt midagi tegema panna. Näiteks kõndima koosoleku ajal, podcasti kuulama või teistele komplimente tegema. Sel juhul ei pea kasutaja sisestama saavutatud koguseid, vaid saab lihtsalt nö linnukese kirja panna, et asi on sel päeval tehtud.

3

Kollektiivne eesmärk

Kollektiivne eesmärk on hea viis töötajaid omavahel koostööd tegema panna. Luues seda väljakutset, saate seada eesmärgi kõigile töötajatele ühiselt täitmiseks. Näiteks miljon sammu. 

Väljakutse peatses on näha kollektiivset eesmärki ja kui palju ühiselt sellest täitnud olete, kuid siiski on kõigile kasutajatele nähtav ka edetabel töötajatest ning kes kui palju panustanud on.

Nii et kui olete sama põnevil nagu meie, et koos liikuda, siis võtke meiega ühendust!

1
Jaga