Successful companies do consistently what others do occasionally. Learn how your company can take the most out of consistency challenges.

Miks püsivus on peamine, mis loeb?

YuMuuv on olnud asutamisest saati missioonil aidata kaasa positiivsele läbimurdele füüsilise aktiivsuse trendides. Miks see üldse oluline on ja miks peaks see sulle korda minema? Me kõik naudime tehnoloogilist arengut, mis muudab meie elu mugavamaks. Kuid kui me oleme tõeliselt ausad, siis mõistame, et mündil on ka teine pool - aina süvenev kalduvus füüsilise passiivsuse poole, mis ilma teadliku pingutuseta vastupidises suunas tõmbab meid enda poole lausa magnetilise jõuga.

Alates selle aastatuhande algusest on kehalise aktiivsuse trendid globaalses mõttes vaid languse suunas - see tähendab, et enam kui 36,8% maailma elanikkonnast ei liigu piisavalt. Suure sissetulekuga riikides on probleem isegi aga kaks korda suurem. Muidugi on alati olnud väga agaraid indiviide ja häid erandeid, kuid kõigile atraktiivse ja liikumist väärtustava ettevõttekultuuri juurutamine nõuab HR-lt väga teadlikku ja järjepidevat tegevusplaani.

See on põhjus, miks YuMuuv on käivitanud uue väljakutsetüübi, mida nimetatakse püsivuse väljakutseks. Mis see siis on? Ilmselt oleme kõik tuttavad edetabelitega, mis järjestavad kasutajad nende summaarse aktiivsuse järgi teatud perioodil. See võib olla tõhus viis inimeste motiveerimiseks, kuid see võib tähendada ka soovimatute sõnumite edastamist - näiteks, et rohkem on alati parem, mis aga teatud piirist edasi ei pruugi tervislikult füüsilist aktiivsust väärtustava elustiili puhul nii olla.

Uus väljakutse pöörab selle ümber. Edukust aktiivne olemises defineeritakse püsivuse kaudu ja keskseks küsimuseks saab see, mitu päeva teatud perioodil suudab kasutaja täita seatud päevase aktiivsuse eesmärgi. Seda saab mõõta sammude kaupa (näiteks mitmel päeva aastas kõnnite 10 000 sammu), minutites või aktiivsusvalemi kaudu (näiteks kas ületate 100% aktiivsustaseme vähemalt 5 päeva nädalas). 

Oleme veendunud, et sellest saab "nurgakivi meetod", kuidas ettevõtted hakkavad tulevikus meie keskkonnas aktiivsust mõõtma. Kui kohandada Craig Groescheli öeldut isiklike harjumuste kohta ja panna see füüsilist aktiivsust mõõtvate ettevõtete konteksti, siis usume, et edukad ettevõtted teevad järjepidevalt seda, mida teised perioodiliselt. Ole edukas!

Püsivuse väljakutse
Jaga