Ettevõte aktiivsuse ja tervise raport

Aktiivsuse ja tervise KPI raport ettevõtetele

Mitte ainult inimesed ei sea endale uueks aastaks eesmärke, vaid seda teevad ka ettevõtted. Eesmärkide puhul on üks olulisemaid asju, mida meeles pidada, et ainus viis, kuidas nende täitumist hinnata saame, toimib siis kui me neid mõõdame! 

Inimeste aktiivsust ja tervist puudutavas valdkonnas leidsime pärast vestlusi mitmete ettevõtetega, et üks ühine tegur on see, et peaaegu kõik soovisid näha oma töötajaid aktiivsete ja õnnelikena, kuid vaid vähestel oli tööriistu, et seda ka mõõta ja hinnata.

Just sellel põhjusel ongi YuMuuv andnud endast parima, et kasutajate andmete põhjal võimalikult väärtuslikku ja lihtsat statistikat luua. Hiljuti koostasime raporti, mida selgitatame üksikasjalikult allpool, kuid mis on suures pildis on igakuine kehalise aktiivsuse ja tervisega KPI-de leht ettevõtetele.

Kasutajate mõõdikud

 1. Kasutajate koguarv – see arv kajastab töötajaid, kes on YuMuuv rakenduses konto teinud. Seda arvu on hea võrrelda oma töötajate koguarvuga. Kui see osalusmäär on üle 40%, on see üle keskmise! Samas oleme näinud ka, et mõned ettevõtted on jõudnud üle 90% taseme.
 2. Aktiivsed kasutajad – tahame olla oma klientidega võimalikult läbipaistvad, näidates, kui palju töötajaid tegelikult meie rakendust kasutab. Aktiivsete kasutajate arvu suurendamine nõuab YuMuuvi poolelt pingutust pidevalt uueneva ja parema toote nimel, ettevõtete poolt aga püsivalt sisukate ja motiveerivate väljakutsete loomist oma töötajatele.
 3. Registreerunud kasutajaid – see arv näitab, kui palju uusi inimesi YuMuuvi kasutajatena liitus. Uute töötajate palkamisel veenduge, et nad teaksid, et neil on ka rakendusele juurdepääs.
 4. Pulsimõõtmisseadet omavad kasutajad - see on oluline mõõdik, et teada, milliseid väljakutseid saate kellelegi korraldada. Kui kasutajad kasutavad oma telefoni ainsaks aktiivsusmõõdikuks, on selle andmete hulk piiratud. Pulsikellade puhul on erinevate mõõdetavate parameetrite valik kordades laiem.

Käitumuslikud mõõdikud

 1. Mediaan aktiivsus – nimetame seda ka North Star KPI-ks, sest see näitab, kui aktiivne on teie ettevõtte mediaantöötaja (kasutaja). Aja jooksul saate aru, millises suunas liiguvad teie ettevõtte aktiivsustrendid.
 2. Erakordselt aktiivsed - see arv näitab, kui palju inimesi ületab 100% aktiivsustaseme. See tase peegeldab maksimaalset kasu tervisele, mida toetavad teadusuuringud (sellest kõrgem protsent võib suurendada küll sportlikku võimekust, kuid mitte tingimata tervist ja heaolu).
 3. Kõige aktiivsem päev – vaadake, millal olid teie töötajad eelmisel kuul kõige aktiivsemad. Kui teil on mingeid aktiivseid algatusi, siis saate hinnata, kas see mõju kajastub ka numbrilistes näitajates.
 4. Sektori võrdlus – see mõõdik näitab, kuidas teie ettevõttel läheb võrreldes teiste sarnaste ettevõtetega teie valdkonnas, kes kasutavad YuMuuvi rakendust. Alati on hea oma eesmärkide seadmisel vähemalt sellele teabele ligipääsu omada.
 5. Kõige aktiivsem grupp* - kui ettevõte kasutab gruppide funktsiooni, on võimalus teada saada, milline grupp on kõige aktiivsem.

Inimeste mõõdikud

 1. Kõige aktiivsemad – see nimekiri sisaldab inimesi, kes on oma elustiilis kõige aktiivsemad. Eeskujud kindlasti, aga lõppkokkuvõttes pidage meeles, et eesmärk on esmalt ikkagi ületada soovitatavat aktiivsustaset (mitte tipp-sportlaseks saada).
 2. Kõige kaasatumad – see kajastab inimesi, kes YuMuuvi rakendust kõige aktiivsemalt kasutavad. Need on ilmselt ka need, kes sageli inspireerivad teisi liituma ja osalema.
 3. Kõige arenenumad – need on inimesed, kes tegid eelmise kuuga võrreldes kõige rohkem edusamme. Hea nimekiri, mida tähistada, sest eesmärk on lõpuks saada paremaks versiooniks endast.

Aktiivsuse mõõdikud

 1. Sammude koguarv – see on kokkuvõtlik arv selle kohta, kui palju samme registreerisid rakendust kasutanud ettevõtte töötajad.
 2. Kalorite koguarv – see on kokkuvõtlik arv selle kohta, kui palju kilokaloreid äppi kasutanud ettevõtte töötajad põletasid. Pange tähele, et mitmed telefonid ei salvesta neid andmeid, seega ei pruugi see number kajastada kõigi töötajate reaalset kalorikulu arvu.
 3. Minutite koguarv – see on kokkuvõte minutitest, mille töötajad kogusid kui nende pulss läks üle 65% maksimaalsest pulsisagedusest. See kehtib ainult nende kasutajate jaoks, kes kasutavad südame löögisagedust mõõtvaid kellasi või monitore.

Väljakutsete mõõdikud

 1. Alanud väljakutsed – vaadake, kas teie töötajatel oli võimalus sellel kuul lõppenud väljakutses osaleda. See toimib ühtlasi ka meeldetuletusena uusi väljakutseid korraldada.
 2. Lõppenud väljakutsed – vaadake, kui palju väljakutseid möödunud kuu jooksul lõppesid. Ühtlasi annab see ka meeldetuletuse saavutatut tähistada.
 3. Väljakutsetes osalenuid – see arv kajastab töötajaid, kes ületasid teie seatud eesmärgi. Tähista seda kindlasti.

Siin on ka aruande visuaalne ülevaade:

Company activity report

Aja jooksul lisame kindlasti rohkem andmepunkte (ehk aruanne muutub veelgi täpsemaks). Samas tahame me seda lihtsust oma lähenemisviisis siiski säilitada. Täpsemate küsimuste korral võtke ühendust oma kliendi edujuhiga või saatke e-kiri aadressile info@yumuuv.com.

Jaga