Kajakisõit

Lihtne viis vähendada töötajate haiguspäevade arvu

Töötaja haiguspäevadest tulenev kulu on tööandja jaoks väga suur väljaminek. ELi liikmesriikide ettevõtted kulutasid 2014. aasta põhjal läbi viidud uuringute järgi tasustatud haiguslehtede hüvitistele üle 138 miljardi euro (see on 1% ELi SKTst).1 Antud kulutused on veelgi suuremad, kui lisada kaudsed kulud, mis tulenevad haiguspäevadel viibinud töötajate töö ümberkorraldamisele kulunud ressursse. Kuigi enamik ettevõtteid mõistab haiguspäevadest tuleneva kulu kaalukust, puudub sageli teadmine, et osa haiguspäevadest tulenevaid väljaminekuid on lihtsate otsustega võimalik oluliselt vähendada.

Teadusuuringud näitavad selget seost töötaja füüsilise aktiivsuse ja tema haiguspäevade arvu vahel. Soovitatud kehalise aktiivsuse puhul (kolmel kuni viiel päeval nädalas intensiivsusega 55/65% kuni 90% maksimaalsest pulsisagedusest ja kestusega 20 kuni 60 minutit) oli haiguslehel viibimist oluliselt vähem: kahe kuu jooksul rohkem kui ühe päeva ja aasta jooksul üle nelja päeva võrra.2 Sellest lähtub reaalne võimalus igal ettevõttel oma kulutusi vähendada.

Tänase päevani on olnud aga ettevõtetel keeruline ühtlustatud ja lihtsustatud kujul töötajate füüsilist aktiivsust mõõta. Sellel põhjusel on paljud tööandjad heas usus oma töötajatele jagamas tasuta spordihüvitist. Sidumata jagatavat hüve aga inimese käitumisega, jääb antud lahendus poolikuks.

Just sel põhjusel ongi YuMuuv loonud digitaalse platvormi, mis võimaldab väga lihtsal kujul tööandjal oma töötajatele füüsilisel aktiivsusel põhinevaid väljakutseid luua ning selle alusel aktiivseid töötajaid premeerida. Nii tekib suurem sidusus motiveeritud töötaja kaasatuse ning ettevõtte jagatud füüsilise aktiivsuse eest jagatavate hüvede vahel.

Sellest lähtuvalt on YuMuuvi rakenduse proovimine hea valik igale ettevõttele, hoolimata selle suurusest või valdkonnast, sest YuMuuvi kasutamisest võidavad kõik osapooled – töötajad on tervemad ja produktiivsemad ning tööandja ebavajalikud kulutused vähenevad. Lähtuvalt laiapõhjalistest arvutustest tähendab 1 € panustatud YuMuuvi ettevõtte jaoks keskmiselt 5,7 € kokkuhoidu.


  1. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180111-1
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2492021/
Sildid
Jaga