Kas puudega inimesed saavad võrdsetel alustel väljakutsetes osaleda?

YuMuuv on alati seisnud selle eest, et kõigil oleks võrdsed võimalused meie platvormi väljakutsetel osaleda, sealhulgas neil, kellel on tavapärast liikumist takistav puue. Just sellel põhjusel oleme oma valemisüsteemi ehitanud kujul, mis premeerib pingutust enam kui sportlikku võimekust. 

Iga ettevõte saab samas valida oma väljakutseteks endale sobivad ja õiglasena tunduvad tingimused. Meie üldine soovitus on, et juhul kui ettevõte korraldab väljakutse näiteks sammudes, on üldine hea tava puudega inimeste aktiivsus konverteerida sammudeks ümber. Enam levinud mudel on teisaldada 1 aktiivne minut (ükskõik millist tüüpi liikumises) 100 sammuks. Teine võimalus on konverteerida ratastooli 1km 1250 sammuks.

Täpsema otsuse langetab ettevõte, kes oma väljakutset korraldades. Igal juhul toimub aga andmete konverteerimine läbi YuMuuvi tehnilise toe. Selleks palume teil ühendust võtta emaili teel - support@yumuuv.com