Eesmärgi loomine

Hea väljakutse motiveerib inimesi alati liikuma, eks? Seepärast saab YuMuuvis valida paljude erinevate väljakutsevormide vahel! Teeme ühe, või lausa kaks?

Väljakutseid saavad luua ainult adminkontod. Et eesmärki püstitada, peaksid (adminina) minema lehele Eesmärgid (1) ja valima Lisa eesmärk (2)

Image
1

Seejärel avaneb vaade, kus saate valida, millist väljakutset soovite luua.
Küsimustikus saate sisestada auhinna kirjelduse, väljakutse perioodi ja valida väljakutse tüübi.

Individuaalsed eesmärgid

Individuaalsed eesmärgid (3) põhinevad kas ainult sammudel (eeldab ainult, et osalejal on vähemalt nutitelefon) või aktiivsusvalemil, mis ühendab sammud, kalorid ja aktiivsusminutid (mis on täpsem, kuid eeldab, et osalejal on seade, mis mõõdab ka südame löögisagedust). Individuaalse eesmärgi puhul kogub iga osaleja aktiivsusandmeid ainult enda kohta.

Lisaks on võimalik adminil luua ka individuaalne püsivuse eesmärk. See on eesmärgitüüp, mis keskendub sügavamalt liikumisharjumuste loomisele. Näiteks saab luua väljakutse, mille jooksul peab töötaja täitma 60% päevadest püstitatud eesmärgi. Rohkem on võimalik lugeda sellest ka meie blogist

Kollektiivsed eesmärgid

Kollektiivse eesmärgi (4) küsimustikus saab luua ühise eesmärgi, mis põhineb kas sammudel, kaloritel või aktiivsusminutitel. Sellisel juhul koguvad kõik ettevõtte/kogukonna liikmed andmeid ühiselt.

Image
1

Kui Sul on probleeme eesmärgi loomisega, võta otse ühendust meie kasutajatoega